Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
ЗНАЧЕНИЕТО  НА  НАМАЗА
 

При кланяне на намаз, мислиш за величието на Аллахю теаля, пред Него обмисляш своето нищожество. А този, който разбере това, извършва все добрини. Не е възможно да стори злини. Сърцето на този, който застава пет пъти на ден пред Рабба, се напълва с обич. Всяко движение, което е заповядано, да се изпълнява по време на намаза, е от значение за сърцето и тялото.

Колективното кланяне на намаз  в дажамиите,  привързва мюслиманите помежду си. Подсилва любовта и уважението между тях. Възрастните стават по-милостиви към малките. А малките стават по-учтиви към по-големите. Богатите помагат на бедните, силните  на по-слабите. Здравите, като не виждат болните в джамията, посещават ги в домовете. (Този, който притича на помощ, на своя брат по вяра, получава  благоволението на Аллахю Теаля.) Тъй гласи в хадис-и шериф и мюслиманите се състезават помежду си, за да получат тази радостна вест.

Намазът предпазва хората от лоши, вредни и незаконни неща, служи за изкупление на греховете. Тъй както е  повелено в хадис-и шериф: “Намаза е като река, която тече пред вратата  ни, пет пъти на ден, на който и да е от вас. Който и да е, ако пет пъти на ден влиза в тази река, и се изкъпва,  по него не остава мръсотия, по същия начин и на този, който кланя намаз пет пъти на ден, му се опрощават малките грехове.” Намазът е най-голямата молитва към Аллахю теаля и Неговия Пейгамбер, след получаване на вярата. И за това трябва да се кланя намаза, съобразно установените правила за това: фарз, ваджиб, сюннет, мюстехаб.

 
Дата на обновяване
14 Haziran 2024 Cuma
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net