Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
НАЙ-ВАЖНИЯТ ИБАДЕТ
 

В религията ни, след вярата най-важният ибадет е намаза. Намаза е основата, стълбът на религията. Той превъзхожда другите поклонения по значимост. Най-предпочитания ибадет от Аллах теаля, за което много често повелява, кланете намаз пет пъти на ден. След вярата най-важната повеля е намаза. В религията ни първият фарз е намаза. И в Съдния ден, след вярата, първият въпрос ще бъде относно намаза. И този, който се отчете на изпита по намаза, ще се освободи от всички мъки и неволи. Да се избавиш от Джехеннемския огън и да влезеш в Дженнета зависи от правилното изпълнение на намаза. За това най- важното нещо е безпогрешното изпълнение на абдеста (ритуално умиване преди намаза) и без отпуснатост започване на намаза. И да се стреми стриктно да изпълнява всяко негово действие.

Намазът е такъв благороден амел, който е събрал в себе си всичките обряди и най-много доближава човека до Аллахю теаля. Любимият ни Пейгамбер “саллелахю алейхи ве селлем” повели: “Намаза е стълбът на религията. Този, който кланя намаз, засилва религията си”. Човек, който вярно кланя намаза се предпазва от лоши, грозни неща. Тъй повелява в суре Анкебут в четиридесет и петия айет по смисъл: “Намаз, който е изпълнен правилно, отдалечава човека от извършване на лоши, грозни и забранени неща.”

Намаз, който не отдалечева човека от злините не е истински намаз. Той е формален намаз. Човек, докато се научи да кланя истинския намаз не трябва да се отказва и от формалния. Ислямските учени повеляват: “Едно нещо, ако не се изпълнява цялостно, не бива да изпуснем всичко”.

 
Дата на обновяване
19 Temmuz 2024 Cuma
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net