Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
МЕКРУХ И МЮФСИД
 

Мекрух: Мекрух са онези неща, които не одобрява Аллахю теаля и Мухаммед алейхисселям и премахват севабите на ибадета. Мекрух бива два вида:

а) Тахримен мекрух: Отказ от Ваджиб. Онези мекрухи, близки до харама. Тяхното вършене води до теглене на мъки. Да кланяш намаз при изгрев слънце, при зенит слънце и при залез слънце. Човек, който ги върши съзнателно, се счита бунтар и грешник. И заслужава адски мъки. По време на намаза, който не върши ваджиба и който върши тахриме мекруха, кланенето на този намаз наново е важдиб. Ако ги върши забравяйки, в намаза трябва да направи седждеи-сехв.

б) Тензихен мекрух: Мубах, т.е. близо до хелал и когато не се вършат е много по-добре, отколкото да се вършат. Така например да не се изпълняват сюннетите гайръ мюеккед или мюстехаб.

Мюфсид: Мюфсид са онези неща в религията ни, които нарушават позволената дейност или разстройват започнатата молитва. Примерно да се развали иман и намаз, брак, хадж, зекят, търговия и др. Да се хули Аллахю теаля и книгата е кюфюр, това е лишаване от вяра. Да се смееш по време на намаза разваля абдеста и намаза. По време на оруч съзнателно поемане на храна, пиене на вода разваля оруча.

 
Дата на обновяване
14 Haziran 2024 Cuma
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net