Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
КОЙ Е МЮКЕЛЛЕФ?
 

Мюкеллеф са онези, които притежават ум и влезли в полова зрялост. Онези, които са мюкеллеф са отговорни пред Аллахю теаля, за повелите и забраните Му. В религията ни за мюкеллефите е повелено най-напред приемането на вярата, след което изпълнението на ибадетите. Освен това, трябва да се избягват онези неща, обявени за харам (забранено) и мекрух (не желателни) неща.

Ум, значи сила, която има съзерцателна способност. Тази сила е създадена, за да отделяш полезното от вредното. Умът е като уредите за измерване. Служи за измерване от две хубави неща, кое е по-хубаво, и от две лоши неща, кое е по-лошо. Умен човек е този, който не само разбира, кое е хубаво и кое е лошо, но като види хубавото го приема, а като види лошото се отдалечава от него. Умът е като окото, а Ислямията е като светлината. Ако няма светлина окото не може да вижда.

Зрялост, значи пълнолетие (бюлуг). Мъжете влизат в полова зрялост на дванадесет години. Момчето, щом е бюлуг се появяват признаци. При тяхна липса се изчаква да навърши петнадесет години, след което се смята за пълнолетен. Момичетата пък навлизат в полова зрялост, като навлязат в девет години. При положение, че след навършване на девет годни, не се забелязват у момичето признаци на бюлуг в религията, петнадесетата година се смята, че навлиза в полова зрялост.

 
Дата на обновяване
19 Temmuz 2024 Cuma
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net