Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
КАКВО ЗНАЧИ ИБАДЕТ?
 

Ибадет означава, да изпълняваш повелите и забраните на Аллахю теаля, който ни е създал нас и всичко около нас от нищо, който ни предпазва от всякакви злини и произшествия и ни дарява безброй блага и добродетели.

Онези неща или форми, чрез които можем да се отблагодарим на Аллахю теаля щом не са повелени от Него, вместо благодарност може да се окажат хулене. И за това хората, как ще се отблагодарят на Аллахю теаля с ум и сърце и с тяло, как ще изпълнят човешките си задължения и рабските си обязанности, са провъзгласени от Аллахю теаля и от Неговия любим Пейгамбер, са известени на хората. Задълженията и обязанностите, провъзгласени от Аллахю теаля, се наричат “Исламийет”. Да се благодари на Аллахю теаля, става посредством съгласуване делата и мислите си с това на Пейгамбера, който е обявен за такъв от Него. Този, който не съгласува делата и мислите си с това на Пейгамбера и не върви по неговия път, Аллахю теаля не го одобрява, не приема неговите поклони и благодарности. Значи, онези хора, които притежават разсъдък, за да се отблагодарят на Аллахю теаля, да се поклонят, трябва да се съгласуват с Мухаммед алейхисселям.

Този, който съгласува с Мухаммед алейхисселям е мюслиманин. Да отправиш благодарности на Аллахю теаля и да съгласуваш действията си с Мухаммед алейхисселям означава “ибадет”.

Ислямиета се дели на две части:
1. Ибадети, на които се вярва чрез сърцето.
2. Ибадети, които се изпълняват с чрез тялото  и чрез сърцето.

Най-важното от тези, които се изпълняват посредством тялото е намазът. Да се кланя намаз пет пъти на ден е фарз за всеки мюкеллеф (пълнолетен) мюслиманин.

 
Дата на обновяване
14 Haziran 2024 Cuma
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net