Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
ЕСХАБ-Ъ КИРАМ
 

На онези мюслимани, които са били удостоени приживе да видят благородното лице на Пейгамбера ни Мухаммед алейхисселям и да слушат благите му думи се наричат “Есхаб-ъ кирам”. Най-благородният след Пейгамберите, сред хората, които са живели и ще живеят на този свят, венец на всички имами и евлие, най-заслужилият да стане халиф е Ебу Бекр-и Съддък ''радиаллахю анх''. Той е първият халиф. След него най- високо сред хората, избрани от Всевишния Аллах за приятели и приближени на Пейгамбера, е вторият халиф Фарук-и Азам, т.е. Юмер бин Хаттаб ''радиаллахю анх''. След него най-високо сред хората стои третият халиф на Реслуллах, обладателят на изумителни превъзходства, съкровищница на всички добрини, извор на благоприличие, вяра и просвета е зиннурейн Осман бин Аффан ''радиаллахю анх''. След него най-полезен и благороден измежду хората е бил четвъртият халиф, обладател на изумителни преимущества, Лъвът на Аллахю теаля - Али бин Ебу Талиб ''радиаллахю анх''. Според свещените хадиси хазрети Фатима, хазрети Хадидже, хазрети Аише, хазрети Мерйем, хазрети Асие са най-известните от всички жени по света. В свещен хадис е повелен: “Фатима е най-извисената от Дженнетските жени. Хасен и Хюсейн пък са най-високо поставените от младежите”.

След тях най-известните от Есхаб-ъ Кирам са: Ашере-и мюбешшере. На тях още на този свят им е указано, че ще бъдат в Дженнета. Те са: Хазрети Ебу Бекр-и Съддък, Юмер-юл Фарук, Осман бин Аффан, Али бин Ебу Талиб, Ебу Убейде бин Джеррах, Талха, Зюбер бин Авван, Са’д бин Еби Ваккас, Са’ид бин Зейид, Абдуррахман бин Авф “ридвануллахи теаля алейхим еджма’ин”. След тях участвуващите в битката Бедир, Ухуд, след тях присъствуващите в Би’ат-юр-ридван.

 
Дата на обновяване
14 Haziran 2024 Cuma
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net