Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
КУРАН-Ъ КЕРИМ
 

За да живеят хората в мир и спокойствие и за да сдобият вечно щастие на ахирета, Аллахю теаля, чрез многобройните си Пейгамбери, изпратил книги на първия човек и първия Пейгамбер Адем алейхисселям до последния Пейгамбер Мухаммед алейхисселям. В тези книги изяснил основите на вярата и начина на поклоненията. Осветлил хората със знания по всички направления.

От тези книги Куран-и керим е последната книга. След появяването на Куран'ъ керим, постановките на другите Алахови книги се отмени. Джебраил алейхиселям донесе Куран'ъ керим на Мухаммед алейхиселям, в продължения на двадесет и три години. В Куран-и керим има 114 суре, 6236 айет. В някои източници тази цифра се посочва различна. Понеже, някои от дългите айети се приемат за няколко. От изпращането до сега Куран-и керим не е претърпял никакви промени и няма да претърпи. Защото той е слово на Аллахю теаля. Такава книга не е възможно да се създаде от хората. Дори един айет не е по човешките възможности.

Пейгамберът ни “салеллахю алейхи ве селлем” след като му беше оказана честа да премине във вечността, неговият пръв халиф хазрет-и Ебу Бекр-и Съддък “радиаллахю анх” събра всичките айети на Куран-и керим. И по този начин се получи Мусхаф. Целият Есхаб-ъ кирам, с пълно единодушие обяви, че мусхафът е слово на Аллахю теаля. Третият халиф, Хазрети Осман “радиаллахю анх”, накара да препишат от мусхафа още шест екземпляра и ги изпрати по вилайетите.

Куран-и керим трябва да се чете в оригиналния вид. Ако е написана с други букви или азбуки, това не е Куран-и керим. Едебите при четенето на Куран-и керим са следните:

а) Преди да вземеш на ръка мусхафа се извършва абдест, след което се застава срещу къбле и се чете концентрирано.
б) Четенето се извършва бавно и със смирение.
в) Да се чете по правилата на Теджвид.
г) Да не се забравя, че това са слова на Аллахю теаля.
д) Да се съблюдават заповедите и забраните на Куран-и керим;
е) Да чете гледайки мусхафа и да дава хакка на всеки айет.

 
Дата на обновяване
14 Haziran 2024 Cuma
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net