Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
ПРИЗНАЦИ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ЕХЛ-И СЮННЕТА
 

1. Трябва да се вярва в това, че вярата има шест условия, тоест Аллах теаля е един единствен, няма равен и подобен на себе си, вяра в Меляйкете, в Книгите, в Пейгамберите, в Ахирета, че е създател на доброто и злото. Те са посочени в “Аментю”.

2. Трябва да се вярва в това, че последната книга на Аллахю теаля Куран-и керим е Неговото слово.

3. Мю’мин в никакъв случай не трябва да се съмнява в имана си.

4. Вярвайки в Пейгамбера ни “саллаллаху алейхи ве селлем”, трябва много да обича Есхаб-ъ кирам, които имали щастието преживе лично да го видят. Да не напада с езика си четирите праведни халифа, близките му роднини ехл-и бейта и  някоя от уважаваните Негови жени.

5. Да знае, че ибадетите са отделно от имана.

6. Да не  вземе за кяфири или да не  обвинява в ерес онези, които казват, че са ехл-и къбле, заявяват, че вярват в Аллахю теаля и Пейгамбера Мухаммед алейхисселям, но са с други убеждения.

7. Трябва да кланя намаз зад всеки имамин, за когото не се знае явно, че е вършил недопустим грях.

8. Мюсилманите не трябва да се бунтуват срещу своите ръководители.

9. По време на ритуално измиване (ибадета) и за мъже и жени е разрешено вместо умиване на крака, да се направи месх върху мест. Не е позволено да се прави месх върху голи крака или чорапи.

10. Трябва да се вярва в Мираджа (Възнесение) на Пейгамбера ни “саллаллаху алейхи ве селлем”, че е осъществено духом и тялом. Онези, които твърдят, че Мираджа е осъществен по време на сън или нещо подобно се отдалечават от Ехл- и сюннета.

В Дженнета правоверните мюслимани ще видят Аллахю теаля. Пейгамберите, достойните и добри хора ще правят шефаат за това. В гроба ще се задават въпроси. В гроба ще се измъчват тялото и духа. Керамета на евлията е хак. Кераметите са такива явления, които се случват с любимите кулове на Аллахю теаля, те са необикновени неща, които са извън обичая на Аллахю теаля, тоест подарени от Него безброй неща, които трябва да се разглеждат извън законите на физиката, химията и биологията, те са толкова много, че е невъзможно да се отрекат. В гроба духовете чуват какво говорят и правят живите. Прочитане на Куран-и керим, даване садака, даже севабите на всички ибадети, изпратени на душите на умрелите, облекчават техните страдания или ги премахват. Да се вярва във всичко това е същността на Итикада Ехл-и сюннет.

 
Дата на обновяване
14 Haziran 2024 Cuma
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net